Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda o kauze Tomáše Pitra a Miroslava Provoda

 

 

Reakce na internetové diskuze s tématikou kauzy Tomáše Pitra a Miroslava Provoda:

Úvodem bych rád zdůraznil, že se internetových diskuzí na témata související s vynesenými rozsudky nikdy neúčastním.  Když jsem ale zjistil, že na dotaz účastníka diskuze, zda se v případě Pitra nemůže jednat o nějaké skryté politické vyřizování účtů, obdržel tento diskutér za svůj opovážlivý názor největší množství negativních stanovisek, rozhodl jsem se, že se do diskuze na téma „Pitr“ výjimečně zapojím. O kauze „Pitr“ totiž leccos vím.
 
V průběhu celého tohoto podivného procesu jsem shromáždil značné množství informací. Stejně, jako ostatně většina obyčejných lidí, se vždy snažím povýšit skutečnost nad nesmyslnost, pravdu nad lež a spravedlnost nad příkoří. Spáchané příkoří totiž za sebou zanechává v každé společnosti hořkou stopu bezmocnosti. Každá křivda, osočení, bezdůvodné obvinění, to vše jsou prvky, jejichž koktejl se napříč naším národním duševním životem rozprostírá jako celospolečenský jed. Samozřejmě - stejně jako valná většina mých spoluobčanů, intenzívně vnímám, že je naše země v posledních letech křivdou doslova přesycena. Ukřivděni jsou mnozí pacienti, důchodci, policisté, učitelé, zdravotníci…a mohl bych snad vyjmenovat většinu existujících profesí.
 
V případě, kdy prokazatelně víme, že na kterémkoliv jednotlivém občanovi se jeho okolí dopouští - byť z pouhé nedostatečné informovanosti - nějaké zřetelné a konkrétní křivdy, je morální povinností každého z nás, se pokusit neúplné informace o dané osobě veřejnosti doplnit a tím – někdy více, jindy méně úspěšně - šíření nepravdy zabránit.
 
Každá nepravda uveřejněná o komkoliv způsobuje dotyčnému určitou hladinu duševního utrpení. Z tohoto důvodu jsem se okamžitě po přečtení některých názorů, z nichž jednoznačně vyplývá, že se jejich pisatelé křivdy na panu Pitrovi dopouští, rozhodl, že se s těmito pisateli o několik fakt z kauzy „Pitr a Provod“ podělím. Uvědomuji si ale samozřejmě známou skutečnost, že příliš často mnozí šiřitelé pravdy zažívají nepochopení a zklamání. Bohužel, mnohdy trvá dlouhá léta, někdy i celá desetiletí, než se skutečná pravda ocitne před veřejností.
 
Jsem tedy plně smířen se stavem, že mne mnozí čtenáři následujících řádků - za snahu ospravedlnit člověka, který má v jejich myslích implantovaný punc těžkého zločince, třeba i v duchu odsoudí. Tito jedinci by si však měli uvědomit, jak velmi jednoduché a vcelku bezproblémové je obvinit kohokoliv dobře postavenou pomluvou. Chybně formulovanými slovy bez konkrétních důkazů může kdokoliv o komkoliv prohlašovat, či napsat cokoliv. Pokud je dezinformace vytvářena plánovaně, dopouští se autor nepravdivého obvinění na dotyčném, křivdy vědomé. Lidé, kteří jsou takto záměrně vadně formulovanou primární nepravdou následně zmanipulováni, důvěřují jejímu obsahu a vytváří z ní vlastní chybné závěry, které pak jakýmkoliv způsobem šíří dál, se dopouští křivdy sekundární – čili nevědomé. Nevědomost ale – jak známo, nikoho neomlouvá. Je zřejmé, že mezi způsoby šíření pomluvy existuje zásadní rozdíl. Někdo ubližuje pomluvou bližnímu z hlouposti, někdo z nevědomosti, jiný záměrně. Pomluva, resp. křivé svědectví, které je ale vyslovené před senátem soudu, může zapříčinit i odsouzení osoby, jež je zcela bez viny. Pokud tedy někdo zapříčiní úmyslným nepravdivým svědectvím odsouzení osoby nevinné, může být takovýto čin, pokud se ovšem nejedná o omyl, již označen závažnějším slovem „zločin“.
 
Nečiním si naprosto žádných iluzí, že by bylo možno jedním vysvětlením na dvou stránkách vysvětlit masám, že v případě Pitra nejsou dlouhodobě mediálně stále dokola opakovaná „oficiální fakta“ fakty skutečnými. Možná však mé řádky donutí alespoň nějaké spoluobčany, aby se zamysleli, zda nesedli v případě „zločince“ Pitra jak se říká „někomu na lep“ a zda se nenechali skutečnou v naší zemi existující politicko-ekonomickou mafií rafinovaně odpoutat od reality, v níž mění potichu majitele naše zlaté národní bohatství, jako např. Letiště Praha, Budvar, atd.                                               
 
 
                                                                       Kdo je ta mafie?
 
1)    Celý vášnivě diskutovaný soudní spor Pitra a Provoda se týká dvou faktur z roku 1994
 
2)    Vyšetřování případu údajného daňového úniku Pitra a Provoda první vyšetřovatel pro bezdůvodnost odložil.
 
3)    Tohoto vyšetřovatele navštívil v zaměstnání pracovník inspekce ministra vnitra pan Mgr. Beneš a řekl mu, že pokud Pitra zavře, dostane jej na inspekci ministra vnitra. Pokud jej nezavře, dostane jej od Policie.
 
4)     Vyšetřovatel případ odložil. Za pár týdnů byl skutečně v civilu.
 
5)     I druhý vyšetřovatel případ jako bezdůvodný odložil. Také byl přinucen odejít od PČR.
 
6)    Třetí vyšetřovatel dokázal vytvořit a před soud dostat Pitrův případ, v němž naprosto netradičně FÚ Praha 3 nedokázal vyčíslit způsobenou škodu. Za pár týdnů byl tento vyšetřovatel povýšen na inspekci ministra vnitra. Nejsem jediný kdo nezná žádný druhý případ, kdy sice je odsouzeným ve výroku o vině vyčíslena škoda způsobená státu a to v  ;řádech milionů, leč soud ji po statutárních orgánech přesto uhradit nežádá?
 
7)    Pracovník inspekce ministra vnitra Mgr. Beneš, kterému tak velice záleželo na stíhání Pitra, se nějakou v Čechách naprosto běžně úplně křišťálově čistou náhodou stal přísedícím soudcem v senátu JUDr. Petra Nováka, který soudil kauzu Pitr a Provod jako první.
 
8)    Nejprve senát v tomto složení (o vině jak známo hlasují všichni tři soudci) Pitra a Provoda viny zprostil.
 
9)    Následně dostali Pitr a Provod od stejného soudu, aniž by byl FÚ Praha 3 předložen JEDINÝ písemný důkaz prokazující způsobenou škodu, trest odnětí svobody v trvání 8 a 9 let
 
10)   Další soud oba podnikatele v kauze daňových deliktů odsoudil v roce 2006 na „kompromisních“ 5 let do věznice s ostrahou. Přibližně ve stejném období byl společník Tomáše Pitra pan František Mrázek zastřelen. Veřejnosti byl tento muž vzápětí vylíčen jako krvelačný boss podsvětí všech existujících mafiánských odnoží. Kdo ale ve skutečnosti byl pan Mrázek, v í pouze velice omezený počet osob z určité instituce. Přál bych si velice, aby se „kmotrem“ zmanipulovaný národ skutečnou pravdu o něm někdy v budoucnu dozvěděl. Šokující pravdu zná také např. jeden bývalý redaktor Práva. Bylo mu ale velice důrazně doporučeno o zjištěných skutečnostech mlčet.
 
11)  Z Pitra se stal přes noc v zájmu státní politiky, přesněji řečeno v zájmu některých politiků našeho státu „nepřítel státu“. Diskreditaci Pitra vnímali tito politici mocipáni pravděpodobně jako společenskou nutnost. Co kdyby Pitrovi Mrázek něco ze zjištěných poznatků přece jenom sdělil? Když něco konstatuje seriozní a slušný podnikatel, lidé mu věří. Pokud něco sděluje lidem zločinec“ mají lidé názor jako většina názorů lidí v této diskuzi. Goebbelsovo – Stokrát opakovaná lež se stává pravdou – stále jak vidno platí. Síla médií je strašlivá.
 
12)  Profesionálové ale jak známo o zjištěných poznatcích před amatéry mlčí. Z Pitra se stal „nepřítel státu“ s největší pravděpodobností tedy naprosto zbytečně. Zbytečně také k soudu justiční stráž předvádí Pitra - „společníka bosse podsvětí“ - v kukle s hlavněmi samopalů zapíchnutými téměř v žebrech. Prevence a nepřehlédnutelná opatrnost jsou v našem stávajícím systému PRO JISTOTU matkou moudrosti.
 
13)  Kde chybí důkazy, postačí svědek. Jedno jaký. U Vrchního soudu se objevila svědkyně, která vypověděla, že v roce 1995 navštívila z pozice kontrolorky FÚ Praha 3 právníka společnosti Centrum a.s. JUDr. Milana Jungra, který jí údajně na Nákladovém nádraží v Praze 3 ve své kanceláři na účtě 343 ukázal, že faktury 209 a 711 jsou na FÚ Praha 3 daňově nárokovány. U soudu se objevil z této kontroly protokol. Podstatnou vadou na kráse se při tomto soudu ukázalo, že pracovnicí FÚ předložený protokol je padělek. Svědkyně také nepochybně netušila, že JUDr. Jungr má u sebe k dispozici pouze smlouvy a přijaté faktury, nikoliv účetnictví, nikoliv nějaké podúčty č.343. A z faktury ani sebevětší expert nedokáže rozpoznat, zda vyčíslené DPH bylo nárokováno, či nikoliv. Účetnictví společnosti Centrum a.s. bylo v době kontroly v auditorské společnosti na Smíchově, nikoliv na Nákladovém nádraží Žižkov. Svědectví dotyčné svědkyně bylo tedy tzv. falešné, či křivé. Dotyčná dáma byla povýšena vzápětí po před soudem předneseném svědectví na Finanční ředitelství.
 
14)  Soud se opomněl zabývat skutečností, že FÚ pro Prahu 3 při hloubkové kontrole v roce 1995 ve firmě Centrum a.s., v níž Pitr působil na pozici předsedy představenstva, shledal veškeré účetní zásadní záležitosti v naprostém pořádku.
 
15)  Obnovu procesu s Pitrem nařídila na podkladě zjištěných nestandardních postupů ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.
 
16)  Bylo by neseriozní s jistotou tvrdit, že v určitých kruzích došlo v důsledku tohoto pokynu k jisté hladině zneklidnění, podařilo se ale prokázat, že např. Pitrův soudce Petr Novák tajně navštívil pracovníky FÚ Praha 3. V soudních a advokátních kuloárech se hovořilo o soudcově hrubě nezákonné výpovědní instruktáži pracovnice FÚ, soudce Novák se naopak u kárné komise hájil tvrzením, že chtěl zajistit knihu docházky. Pokud je to pravda, je zřejmé, že si soudce Novák musel být jist, že jeho oficiální žádost by směřovala ke ztrátě jediného možného důkazu, kterým lze záhadami obestřenou výpověď svědkyně Císařové vyvrátit.
 
17)  Když se v průběhu současného soudu, resp. v řízení předcházejícímu obnově tohoto soudu, zjistilo, že výpověď této jediné svědkyně, která byla dostatečným důkazem pro odsouzení obou podnikatelů na 9 a později „pouze“ na 5 let, nelze posuzovat s náležitou vážností, přinesla dotyčná svědkyně na příští líčení černobílou vytištěnou fotografii a sená ;tu s nepřehlédnutelnou urputností tvrdila, že zcela náhodně surfovala po internetu a nalezla úplně náhodou obrázek muže, který je stoprocentně tím mužem, u něhož před 17 lety prováděla na Nákladovém nádraží daňovou kontrolu. Obhajoba se pokusila svědkyni usvědčit z křivého svědectví knihou docházky a odchodů z FÚ. Kniha byla ale již – jak se ukázalo - skartována.
 
18)  Aby se podařilo vyvrátit nijak nepodložené obvinění a z něj vyplývající odsouzení, bylo rekonstruováno účetnictví v rozsahu dvou plných skříňových Avií a také byly soudu předány paměti ze starých počítačů. A také se možností spáchaného skutku zabývalo několik soudních znalců a soudem oslovený ústav specializovaný na vyšetřování ekonomických deliktů. ANI JEDEN z vypracovaných posudků nepotvrdil, že by k nějakému vyplacení DPH došlo (faktura 209/1994), resp. bylo z rekonstruovaných účetních sestav dokázáno, že k vyplacení původně soudem konstatovaných částek ani dojít NEMOHLO (711/1994.)
 
19)  Oba podnikatelé ale již v souvislosti se zrušeným rozsudkem z roku 1996 poznali trest– Provod si odpykal trest celý a Pitr trestu část -  čímž samozřejmě pro iluzi dokonalého obrazu našeho soudnictví vzniká situace trochu nepříjemná. Určitě někde někdo zauvažoval v následujících intencích - „To je nepříjemné. Nic vlastně ti dva neprovedli, ale odseděli si to. To by před veřejností nepěkně vypadalo. Naše soudnictví se zásadních přehmatů přece nedopouští. Něco se najít musí!!!  DPH sice po FÚ nenárokovali -  oni ale přece obě faktury vystavili a zaplatili. Určitě je tedy plánovali použít. PŘIPRAVOVALI SE!!!  Dopustili se tedy POKUSU spáchat trestný čin. Jsou sice nevinní, ale zároveň budou vyneseným rozsudkem vinni. Sláva. Na žádné odškodné nemají tudíž nárok, protože podle starého rozsudku byla i PŘÍPRAVA na trestný čin trestná.“
 
Zejména podnikatelé by mohli být touto skutečností, kdy je přípravou na trestný čin nazván a posuzován i stav, kdy vůbec nebylo nárokováno DPH,  trochu zneklidněni, zda jejich v současnosti uzavírané smlouvy a vystavované, či přijímané faktury, nebudou třeba za 18 let označeny jako možná příprava na spáchání trestného činu. Mohu je uklidnit  - nebudou. Pokud se ovšem nestane jejich společníkem někdo, kdo zdokumentuje tak závažné informace, které by po předložení u soudu tvrdě pozměnily poměry na naší politické scéně. Před šesti lety by se možná uveřejněné třaskavé informace o pozadí politiky na volebních výsledcích projevily. Dnes ale již vědí i malé děti ve školkách, že republika je hyenami trhána na kusy, že námi vyvolení kradou jako straky. Naše země ale není mršina, z níž by si bylo možno beztrestně ukusovat.   Kdy se ale objeví někdo, kdo zásadním způsobem uspořádá na skutečné hyeny policejně-justiční hon? Kdy se ale objeví někdo, kdo uzavře ventily, jimiž z naší země vytékají miliardy?  Vážení, nikdo nepřijde. Ten NĚKDO jsme jenom a pouze MY. MY si zvolili ten chaos, my si zvolili u volebních uren dezinformační politiku ekonomických kejklířů, které rmoutí představa, že v Čechách již pomalu není co ukrást. Všechno je výhradně na nás. Na našich bedrech leží zodpovědnost. Pokud hledáte nějakými rafinovanými  politickými kruhy viníka v označeném Pitrovi, je mi to líto, jste ale na úplně falešné stopě. Jste v roli lidí na ulici, kteří jsou ovlivněni zlodějem a hledí do míst, kam zloděj ukazuje a přitom křičí – „Chyťte zloděje.“  
 
Vážení čtenáři, odjakživa jsou lidé tvory všežravými. Rád bych zde ale některé z Vás poprosil, abyste při vynášení soudů trochu ovládali svou v tomto případě naprosto bezdůvodnou ironii, vztek a mnohdy téměř až krvelačnost. Ze slov osob, k nimž tato slova směřují, vyplývá, že přespříliš věří všemu, či přespříliš nevěří ničemu.  Celý tento diskutovaný soudní proces znám do nejmenšího detailu a podivností, k nimž jsem se zde z důvodu omezeného prostoru nedostal, je celá řada. Jste ovlivněni balastem, aby byla Vaše pozornost odpoutána od zásadních vnitřních problémů naší společnosti. Naše země se nejen ekonomicky, ale i se svou úrovní komunikace a morálky den za dnem noří do stále hlubších temnot. A v té tmě všichni pomalu slepneme. Utěšuji se představou, že žádná devastace netrvá věčně.
 
Až nám tady v Čechách zase jednou někdo rozsvítí, dá si nová doba práci a politicky motivované procesy jako je tento, DOKONALE rozklíčuje. Přál bych si, aby pak bylo co nejméně těch, kteří by se styděli ke svým přiliš ostrým a nepromyšleným slovům přihlásit. Mohl bych zde i pohovořit pár zajímavostí o druhé kauze pana Pitra, která souvisí s obchodem s akciemi, ale ……necháme si něco na jindy.        

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář